Сфери на дейност

Консултиране

Ние подкрепяме нашите клиенти с изчерпателна гама от консултантски услуги. Нашите широкопрофилни познания и опит в различни пазари, държави, фирми и проекти ни дава възможност да предоставяме персонализирани и компетентни съвети на нашите клиенти.

Правно и данъчно консултиране

Нашата цел е да постигнем високо ниво на правна сигурност за нашите частни и бизнес клиенти, консултирайки фирмите превантивно относно правните изисквания, на които те трябва да отговарят.

Ние изучаваме и Ви консултираме за правните и икономически условия, за да направим управлението на данъците по-благоприятно и по-малко обременително. Освен това ние разработваме техники за намаляване на данъчната тежест в рамките на съществуващата правна среда.

Бизнес, производствено и организационно консултиране

Чрез изчерпателен анализ, включващ идентифициране на рисковете, правните и секторни изисквания и анализ на производителността на Вашата организация, ние ще Ви помогнем да идентифицирате тези аспекти за Вашата фирма, които носят съществени подобрения.

Анализ на разходите

Разработването на икономически анализ, ни позволява да изчислим Вашите разходи и да оценим Вашите финансови рискове в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Разработване на бизнес, технико-икономически и стратегически планове

Всяка предприемаческа инициатива трябва да бъде предшествана от съответното проучване, за да се определи изпълнението и проектирането на стратегията, която най-добре подхожда на обстоятелствата.

Консултиране относно пазари, сектори на икономиката и държави

Ние помагаме на фирмите при идентифицирането на нови възможности за бизнес и инвестиции и на нови държави, в които да развиват стопанска дейност.

Обучение

Ние анализираме нуждите за обучение във фирмите и им предоставяме нашите персонализирани услуги. Освен това Evolutiza организира професионални срещи, на които каним нашите клиенти с цел да им предоставим информация за нови пазари, законови промени, специфична информация, бизнес и инвестиционни възможности.

бизнес консултантски

Ние съветваме фирмите как да управляват рентабилността на увеличението на риска и да създават стойност. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти, с цел да им помогнем да управляват своите предприемачески рискове, да подобрят ефективността на операциите си и да увеличат шансовете си за изгодни сделки.

Проблеми, по които ние работим:

 • Навлизане в нови пазари
 • Растеж чрез придобивания
 • Създаване на стойност в големи инфраструктурни проекти
 • Преобразуване на бизнеса
 • Оперативно и финансово преструктуриране
 • Корпоративното управление
 • Администрация на организационните рискове
 • Управление на регулаторната среда

Оперативният консултантски модел се базира на три основни услуги: производителност и технологии; риск и съответствие; и сделки и преструктуриране. Освен това ние имаме екип от висококвалифицирани експерти, специализирани в основните сектори на икономиката: енергия, обществен сектор и здравеопазване, финанси, телекомуникации и търговията на дребно. Нашите специалисти показват дълбоко познаване на пазарите, в които нашите клиенти си взаимодействат.

“Предизвикателството за нашата компания е да се създаде солидна основа за устойчив растеж и да действа като ролеви модел за други испански консултански компании в нашия сектор и в страните, в които работим. Това ще бъде постигнато чрез разработване на решения, които да водят към успех, чрез нашия мултиспециализиран екип”

Иновации и стратегия

Ние съветваме нашите клиенти по време на преструктурирането на техния бизнес, за да увеличат печалбите си, както и по време на изпълнението на проекти, свързани със стратегията, процесите и операциите, финансите, организацията и промените в технологичните системи. Ние подкрепяме управителния съвет във времена на растеж и спад, по време на интеграция и поглъщане на компании, придобивания и необходимите процеси на промяна.

Анализ на риска и съответствие

Подходящото управление на риска и улесняване на спазването на действащото законодателство е част от бизнеса на всяка организация. Заедно с нашите клиенти, ние се фокусираме върху управлението и минимизирането на предприемаческите рискове, произтичащи от предложените цели.

Сделки и преструктуриране

Evolutiza съветва  своите клиенти по време на такива M&A дейности като покупки и продажби, промени на правната структура и реорганизация на корпоративните ресурси. Съветваме нашите клиенти по отношение на планирането, стратегиите за навлизане на пазара, успешното кандидатстване за участие в търгове, създаването на LOIs и NDAs, одит и due diligence, сключването на договори, присъствието и подписването на договори.
.

Нашето управление, EVOLUTIZA – Адвокати и Данъчни съветници

Всички инициативи и бизнес разработки са окончателно формулирани от проекти. Всички проекти са насочени към процедурите, които използват времево-ограничени ресурси, подлежащи на изисквания, сред които качеството трябва да бъде взето под внимание.

Днес, нашите проекти се развиват, стават по-сложни, по-многофункционални и показващи необходимостта от внедряване на технически експерти.

Управлението на проекти и инвестиции, които EVOLUTIZA извършва, за да изпълни своята мисия и отчете своите ценности, се определя от планирането, програмирането и контрола на поставените задачите, които улесняват успешното постигане на целта.

EVOLUTIZA е организация, която се е превърнала в портфолио от проекти и процедури, характеризиращи се от мултиспециализирания характер на екипите, които разработват всеки проект.

EVOLUTIZA знае, че проекти се нуждаят от по-подробно планиране и координация. Управлението на компанията се определя хоризонтално между различните функционални групи и специалисти част от нея. Този вид управление увеличава комуникацията и координацията.

По този начин, EVOLUTIZA генерира производителност, ефективност и ефикасност. Ние знаем как нашите колеги, клиенти и партньори работят и как ние трябва да взаимодействаме с тях.

В EVOLUTIZA имаме възможност да действаме като генератори на корпоративна промяна и на корпоративно качество, разработвайки основна оценка на финансовата обосновка на всеки проект.

За EVOLUTIZA всеки проект е уникална дейност и действителна възможност за успех.

Начинът, по който работим, EVOLUTIZA – Адвокати и Данъчни съветници

Нашата консултанска фирма, консултиране и правно и данъчно управление

 • Корпоративно право и търговски договори
 • Сливане и придобиване
 • Дългови искове, реструктуриране и несъстоятелност
 • Административно право
 • Финансово право и стокови пазари
 • Интернационализация на компании. Международно и конкурентноспособно право. Интелектуална и индустриална собственост
 • Интернационализация на компании и международна търговия
 • Осигурително право и регулиране
 • Интелектуална и индустриална собственост
 • Данъчно и счетоводно право и управление
 • Правно и данъчно управление
 • Счетоводно право
 • Трудово право и човешки ресурси
 • Наказателно право
 • Съдебна защита и арбитраж

Основни сфери, в които развиваме нашата дейност

 • Енергетика и околна среда
 • Недвижими имоти и вещно право
 • Морско и транспортно право
 • Фармацевтично и биотехнологично право
 • Право на информационните технологии
 • Телекомуникационно и аудио-визуално право
 • Спортно и развлекателно право