Социална ангажираност

Според осмо споразумение на корпоративната политика и кодекс на поведение

EVOLUTIZA е един активен член от околната среда и разбира, че една от най-важните ценности, която може да се създаде в обществото е тази, която е създадена към развитието на приемането на социална отговорност.

В този смисъл, организацията подпомага и разпространява всяка инициатива за създаване, развитие и прилагане на инициативи, които защитават и подобряват ревенството на възможностите в общество, възможностите за достъп до съоръженията за обучение, развитие на индивидуалния талант, да служат на обществото, защитата и разпространението на изкуството и културата, образуването и възстановяване на стойности като част от най-неравностойните хора, както и достъпа до работните места.

За тази цел EVOLUTIZA дарява 0,7% от брутния годишен приход на проекти и инициативи в социалнате услуги. Въпреки това при изпълнение на корпоративната свобода, организацията оценява своя избор, които трябва да бъде материализиран чрез предложения, дадени от комисия на дирекция.